Healthcare. We Care.
Menu

Aspen API. Duurzaam & groen

Wereld Water Dag

Water is van levensbelang én bijna overal op de wereld schaars. Bij Aspen is de zorg van schoon water een belangrijk onderdeel van ons proces en daarom besteden wij ook extra aandacht aan de waarde van water op Wereld Water Dag. Binnen Aspen zien wij het belang van water in, daarom zuiveren wij het gebruikte proceswater, waardoor er geen waterbezwaarlijke stoffen in het milieu komen. Ook zijn al onze koelwatersystemen gesloten gemaakt, waardoor er geen grondwater meer nodig is voor de koeling. Hierdoor is ons waterverbruik met circa 500.000 m3 per jaar verminderd. Dit komt overeen met het watergebruik van ongeveer 3.000 huishoudens.


  • All sites
  • Africa Middle East
  • Americas
  • Asia
  • Australasia
  • Europe CIS