Healthcare. We Care.
Menu

Aspen API. Samen actief

Inspirerende samenwerking

Aspen Oss is een inspirerende samenwerking met de Studievereniging ‘Jan Pieter Minckelers’ van de TU Eindhoven aangegaan. Dit is een studievereniging voor studenten Chemical Engineering en Chemistry, studies met veel raakvlakken met onze processen. Als Aspen sponsoren wij deze studievereniging en dragen wij actief bij door mee te werken aan activiteiten en kennis met elkaar te delen.


  • All sites
  • Africa Middle East
  • Americas
  • Asia
  • Australasia
  • Europe CIS