Healthcare. We Care.
Menu

Aspen API. Milieu & veiligheid

Life Saving Rules

Bij Aspen kennen we vijf Life Saving Rules. Dit worden de ‘Life Saving Rules’ genoemd, want met deze regels zorgen we ervoor dat we elke dag weer veilig thuiskomen. Binnen Aspen wordt er gewerkt met chemicaliën, hoog actieve stoffen en complexe installaties, dit brengt risico’s met zich mee. Daar willen we zo zorgvuldig mogelijk mee om gaan. Deze Life Saving Rules helpen ons hierbij. Benieuwd? Hiernaast vind je deze regels.


  • All sites
  • Africa Middle East
  • Americas
  • Asia
  • Australasia
  • Europe CIS